Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  

โดยได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 474 ยูนิต (213,300 ซีซี) ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 226 คน ผู้บริจาคอวัยวะ 220 คน และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 39 คน

วันที่: 
9 August 2023