Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระเงินคืน กยศ. ให้กับ นศ. จำนวนกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตลอดการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 261 ยูนิต (117,450ซีซี)

วันที่: 
9 August 2023