Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการงาน กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 829 ยูนิต (373,050ซีซี)

วันที่: 
10 August 2023