Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 576 ยูนิต (259,200 ซีซี)

วันที่: 
9 August 2023