Secondary

Languages

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวนประมาณ 2,400 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
20 September 2023