Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีนักศึกษา และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 408 ยูนิต (183,600ซีซี)

วันที่: 
21 September 2023