Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ครบรอบ 21 ปี

กยศ.เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ครบรอบ 21 ปี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ครบรอบ 21 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

วันที่: 
9 October 2023