Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

กยศ. เข้าร่วมแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วยพลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ อนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ กยศ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ  

วันที่: 
9 October 2023