Secondary

Languages

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วยดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน ประมาณกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันที่: 
11 November 2023