Secondary

Languages

งานเปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ณ กระทรวงการคลัง

งานเปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางสาวมนเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ เข้าร่วมงานเปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิด การออมเงินอัตโนมัติเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด "AUTOMATIC SAVING FOR RETIREMENT" เพื่อสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

วันที่: 
27 November 2023