Secondary

Languages

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมงาน "การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ นายอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่: 
8 December 2023