Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566

กยศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566
กยศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" โดยมีนายอภินันช์ ศุนทรนันท์
รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่: 
8 December 2023