Secondary

Languages

งานแถลงข่าว "การจัดการหนี้ทั้งระบบ" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

งานแถลงข่าว "การจัดการหนี้ทั้งระบบ" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว "การจัดการหนี้ทั้งระบบ" โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  

วันที่: 
12 December 2023