Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 และโครงการวินัยทางการเงินกับการชำระเงินคืนกองทุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 และโครงการวินัยทางการเงินกับการชำระเงินคืนกองทุน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการวินัยทางการเงินกับการชำระเงินคืนกองทุน" ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 2,500 คน  

วันที่: 
13 December 2023