Secondary

Languages

หลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการสำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพ หรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ" โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมคีรีรัฐ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

วันที่: 
18 December 2023