Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเรืองศักดิ์ สุวารี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ

เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเรืองศักดิ์ สุวารี  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเรืองศักดิ์ สุวารี  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ กรมคุมประพฤติ

วันที่: 
26 December 2023