Secondary

Languages

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2567 กระทรวงการคลัง

กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2567 กระทรวงการคลัง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง 

วันที่: 
3 January 2024