Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี และนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันที่: 
8 January 2024