Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการจัดกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมรวม 3 วัน ได้รับโลหิต จำนวน 726 ยูนิต (326,700 ซีซี) และยอดบรจิจาคอวัยวะ 85 ราย ดวงตา 87 ราย 

วันที่: 
19 January 2024