Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 11 โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ได้รับโลหิต จำนวน 345 ยูนิต (155,250 ซีซี)

วันที่: 
24 January 2024