Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กยศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ครั้งที่ 1 โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยนายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ปัญหาหนี้สิน กับการเยียวยาโดยกฎหมาย"  พร้อมด้วยนายภาณุวัตร ลาภผล ผู้อำนวยการฝ่ายคดี และนางรุ่งวิมล สิทธิเวช หัวหน้ากลุ่มงานทั่วไป รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 1 เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีหน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ ร่วมให้คำปรึกษาทางการเงินและปัญหาแก้หนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่: 
27 January 2024