Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกมลภพ วีระพละ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คนใหม่

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกมลภพ วีระพละ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คนใหม่

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวดลฤดี ศิริพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายกมลภพ วีระพละ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

วันที่: 
5 February 2024