Secondary

Languages

โครงการ "กยศ. หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการ "กยศ. หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

กยศ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ ปลูกป่าชายเลนในโครงการ"กยศ.หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมปลูกต้นตีนเป็ดน้ำ ต้นโกงกาง และปล่อยปู กับผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงาน และนักศึกษาผู้กู้ยืม โดยมีนายนิรุจน์ แก้วนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเปิดงาน และนายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่: 
6 February 2024