Secondary

Languages

งานสัมมนา "จาก Aged Society สู่ Happy Young Old" ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานสัมมนา "จาก Aged Society สู่ Happy Young Old" ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายอาสิน ไชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา "จาก Aged Society สู่ Happy Young Old" เพื่อเปิดมุมมองและแนวคิดสำคัญเตรียมพร้อมวางแผนเกษียณอย่างไร ให้มีความสุขพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่: 
21 March 2024