Secondary

Languages

กยศ. ลงพื้นที่ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.เชียงใหม่ กว่า 2,500 ราย

กยศ. ลงพื้นที่ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.เชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้กู้ยืมกว่า 2,500 ราย พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกันทันที ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ได้มีกำหนดการจัดในเดือนเมษายนขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 เมษายน 2567 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี และวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพฯ โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หลังจากนั้นจะได้จัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่: 
10 April 2024