Secondary

Languages

กยศ. ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม งาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” จังหวัดขอนแก่น

กยศ. ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม งาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”  จังหวัดขอนแก่น

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมงาน “มหกรรมแก้หนี้  สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม และเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้กู้ยืม พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  

วันที่: 
20 April 2024