Secondary

Languages

ชีวิตที่ผ่านหลายบททดสอบ จนมีวันนี้ของ คุณอุดมศักดิ์ อุดมดี

ชีวิตที่ผ่านหลายบททดสอบ จนมีวันนี้ของ คุณอุดมศักดิ์ อุดมดี

" มีบททดสอบหลายเรื่องกว่าจะมาถึงวันนี้
ในช่วงหนึ่งครอบครัวเองก็มีปัญหาเรื่องเงิน
จนทำให้พ่อแม่ต้องขายที่นา
เพื่อส่งเสียลูกๆ ที่กำลังเรียนพร้อมๆ กัน "

" เงิน กยศ. ก้อนนี้เป็นเงินที่สร้างโอกาสให้ตัวเรา
เป็นเงินที่เรายืมมา
การชำระหนี้ กยศ.
เป็นการให้โอกาสกับรุ่นน้องต่อๆไป
เหมือนที่เราเคยได้รับ "
...............................................................

นายอุดมศักดิ์ อุดมดี
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ปี 2542 - 2547