Secondary

Languages

อยากกู้ยืมครับ

ผมอยากกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เรียนปริญญาโทครับ สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับ

ผู้ส่ง: 
โจอี้ เดอะ ปาป้าด๊อก