Secondary

Languages

คำขอกู้ยืมในระบบไม่ขึ้น ภาคการศึกษา 1/2561 แต่ขึ้นเป็น 2/2560

ล็อคอินเข้าระบบเพื่อจะพิมพ์เอกสารขอกู้ยืม ในเทอม 1/2561 แต่ระบบยังขึ้นเป็น 2/2560 ทั้งๆ ที่เพื่อนชั้นปีเดียวกัน ขึ้น 1/2561 เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ แล้วจะยังคงกู้ได้ไหม ?