Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้กู้ยืมถูกฟ้องดำเนินคดีปี 2562 และถึงผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)