Secondary

Languages

10 อาชีพมาแรงในปี 2020

10 อาชีพมาแรงในปี 2020
อาชีพไหนจะมาแรง มีอนาคตในการทำงาน เพราะ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากความถนัดของเราแล้ว อีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ก็คือ “เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่”
เทรนที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Consulting firm McKinsey & Company แนะนำธุรกิจที่จะมาแรงในปี 2020 เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเอง

1.“นักวิเคราะห์ข้อมูล”
เชื่อหรือไม่ว่า ยุค digital ที่เป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ ข้อมูลจะกลายเป็นขุมทรัพย์ ที่รอคอยคนที่มีทักษะการแปลงข้อมูลมาให้เกิดประโยชน์ได้ คำว่า BIG DATA กลายเป็นคำยอดฮิตที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลลูกค้า มีเต็มไปหมด “นักวิเคราะห์ข้อมูล” จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาด แต่น้องๆ ที่อยากมีอาชีพด้านนี้ นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้ว น้องยังต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะไปวิเคราะห์ด้วย พร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้หลายๆแขนงวิชา

2.“นักจิตวิทยาบำบัด”
จากการแข่งขันในสังคม จะทำให้คนมีความเครียดและความกดดัน ดังนั้น ความต้องการนักจิตวิทยาบำบัด สำหรับการให้คำปรึกษาชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศอาชีพนี้ มาแรงมาก มีการคาดการณ์ว่า ตลาดนี้จะโตถึง 41%ในปี 2020 ทีเดียว

3.“นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์”
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดังนั้น ความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา, เคมี,วิศวกรรม ฯลฯ จึงขยายตัวตามมาด้วย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีสถาบันต่างๆที่รองรับแรงงานส่วนนี้ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ลองหาข้อมูลกันดูนะ

4.“วิศวกรคอมพิวเตอร์”
ยุคไอที ที่อะไรๆ ก็อยู่บนโลกดิจิตอล ทำให้การพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาล ทุกภาคส่วนของธุรกิจต่างต้องนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ธนาคาร ก็ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรองรับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว, บริษัทขนาดใหญ่ ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เป็นต้น

5.“สัตวแพทย์”
ในสังคมยุคที่คนมีลูกน้อยลง คนรวยหลายๆคน ก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นอย่างดี ใครที่รักสัตว์อยู่แล้ว อาชีพนี้ ก็น่าสนใจใช่ย่อยนะ

6.“วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”
ยุคแห่งภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือกจะเป็นอีกสิ่งที่คนสนใจ เพื่อมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น วิทยาศาสตร์สายสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสายอาชีพที่ถูกรวมเข้าไปในอาชีพน่าสนใจ ในปี 2020 เราคงจะได้เห็นรถยนต์ที่ใช้น้ำ เป็นพลังงาน กันก็ได้ ใครจะรู้

7.“อาชีพสายสุขภาพ”
รู้ไหมว่า อีก 5 ปี คนแก่จะมีสัดส่วนมากขึ้น และต้องการการดูแล จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยายาลก็จะมากขึ้นตามมาด้วย ใครเลือกอาชีพสายนี้ รับรอง มีงานทำล้นมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์,สาธารณสุข, พยาบาล, ทันตแพทย์,เภสัชกร ฯลฯ

8.“นักบริหาร”
ในโลกยุคไร้พรมแดน การทำงานบริหารจัดการคนจากหลากหลายที่ การติดต่อประสานงานกับข้ามโลกจะเกิดขึ้น ดังนั้น นักบริหารจัดการ และนักวางแผน จึงเป็นอาชีพที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่อย่าลืมนะว่า นอกจากทักษะการปฎิสัมพันธ์กับผู้คน และการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็คงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุค 2020

9.“นักการเงิน”
รูปแบบบริการทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ น้องๆรู้กันหรือไม่ ว่านักการเงินในยุคนี้ จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ เพราะจะต้องนำความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์มาใช้สำหรับการคำนวณ การพยากรณ์ และการประมาณการต่างๆ ใครชอบวิเคราะห์ ชอบคำนวณ สายอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะ

10.“ผู้ประกอบการ”
ในยุคนี้ ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากพิสูจน์ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาเป็นสินค้าและบริการ ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่เรียกว่า START UP มากมาย หากน้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในตลาด อาจจะเล็งอาชีพนี้ และสร้างความพร้อมให้ตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ ก็ได้นะ

อ้างอิงข้อมูล 10 อาชีพ มาจาก http://money.usnews.com

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการหักเงินเดือนและค่าจ้…
กยศ. รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำป…
รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2559…
การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการให้กู้ยืมลักษณะ

วันที่: 
7 September 2018