Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

         กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมพร้อมในการนำข้อมูลเปิดเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร....

default image
วันที่: 1 July 2022
ผู้เข้าชม: 1,876

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   มีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
วันที่: 2 June 2022
ผู้เข้าชม: 14,825

โปรดระวัง ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้อื่น

ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร บัญชีผู้กู้ กยศ. ฯลฯ   ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น • ถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ...

โปรดระวัง  ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้อื่น
วันที่: 2 June 2022
ผู้เข้าชม: 2,089

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”

  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. TikTok Contest” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “กอช. คืออะไร” ชิงเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท ทุกสัปดาห์ เริ่มต้นสัปดาห์แรก...

กอช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป VDO ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok “ชิงเงินรางวัล”
วันที่: 11 April 2022
ผู้เข้าชม: 1,212

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”  รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย
วันที่: 7 April 2022
ผู้เข้าชม: 1,136

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษา...

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่: 17 March 2022
ผู้เข้าชม: 1,391

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน (ต่างจังหวัด)

ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน...

ไกล่เกลี่ย
วันที่: 9 February 2022
ผู้เข้าชม: 122,391

เอเปคน่ารู้ : APEC 2022 THAILAND

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” #APEC2022THAILAND ...คลิก

เอเปคน่ารู้ : APEC 2022 THAILAND
วันที่: 21 January 2022
ผู้เข้าชม: 4,958