Secondary

Languages

แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562

เรียน ผู้กู้ยืม/ผู้บริหารสถานศึกษา

กองทุนได้กำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า สำหรับการให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562  เพื่อให้ผู้กู้ยืมเข้าใจในการยื่นกู้ตามระเบียบและประกาศคณะกรรมการฯ ที่ใช้สำหรับปีการศึกษา 2562  ...คลิก 

 

วันที่: 
20 March 2019