Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การกู้ยืม

กยศ. ชี้แจงกรณี นศ.พยาบาลยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสถานศึกษา ยืนยันถ้ามีคุณสมบัติครบสามารถกู้เงินได้ทุกคน

28 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงข่าวกรณีที่กลุ่มตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา...

default image
วันที่: 28 November 2023
ผู้เข้าชม: 1,321

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 21 November 2023
ผู้เข้าชม: 194,279

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน จึงมีความมุ่งมั่นจุดประกายและความภาคภูมิใจแก่ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”...

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”
วันที่: 16 November 2023
ผู้เข้าชม: 3,595

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ หลักสูตรครอบคลุมด้านแนวคิดผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงินธุรกิจ เสริมทักษะให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำงานในอนาคต หลักสูตร 1 ชั่วโมง เนื้อหาเข้าใจง่าย...

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
วันที่: 15 November 2023
ผู้เข้าชม: 1,128

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566

    1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ... คลิก  3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
วันที่: 10 November 2023
ผู้เข้าชม: 666,364

กยศ. เผยมีผู้กู้ยืมเพิ่ม 13% จากเดิม 40,790 ล้านบาท เป็น 46,168 ล้านบาท รับชำระหนี้ลดลงจากเดิม 28,540 ล้านบาท เป็น 25,719 ล้านบาท เตรียมนำร่องให้กู้ Reskill Upskill

      19 กันยายน 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายกรอบวงเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 จากเดิมที่กำหนดไว้ 40,790 ล้านบาท เป็นจำนวน 46,168 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ขอกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น...

default image
วันที่: 19 September 2023
ผู้เข้าชม: 2,335

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

default image
วันที่: 7 August 2023
ผู้เข้าชม: 28,090

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2566 ผิดที่

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับการนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก (คลิกดูรายชื่อ) กองทุน ขอเรียนว่า...

default image
วันที่: 19 July 2023
ผู้เข้าชม: 7,720