Secondary

Languages

“กยศ. ชี้แจงกรณีบิดาผู้กู้ยืมถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด”

 

“กยศ. ชี้แจงกรณีบิดาผู้กู้ยืมถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด”

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากกรณีที่ คุณวิจารณ์ ยุวะบุตร บิดาของผู้กู้ยืม กยศ. ได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่าถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากคุณอรอุมา ยุวะบุตร ลูกสาวซึ่งเป็นผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้และถูกบังคับคดี แต่ตนเองได้ชำระปิดบัญชีไปหมดแล้วนั้น กองทุนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า คุณอรอุมาเป็นผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2550 และศาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยกำหนดให้ผ่อนชำระเป็นเวลา 9 ปี แต่ผู้กู้ยืมจ่ายไม่ครบตามสัญญา จนถึงปี 2559 กองทุนจึงจำเป็นต้องให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ในปี 2560 จากนั้นในปี 2561 ผู้กู้ยืมจึงได้ทำการชำระปิดบัญชีเป็นเงินจำนวน 76,274.14 บาท แต่เนื่องจากผู้กู้ยืมยังไม่ได้ชำระเงินค่าทนายความ 600 บาทและค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 200 บาท รวมเป็นเงิน 800 บาทตามคำพิพากษา ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการถอนการยึดทรัพย์ได้ จนกระทั่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญประกาศนำที่ดินขายทอดตลาดตามที่เป็นข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ คุณวิจารณ์ได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้ติดต่อชำระเงินค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำการถอนการยึดที่ดินโฉนดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กองทุนขอชี้แจงว่า เนื่องจากกองทุนมีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เป็นจำนวนมากในการดำเนินการต่างๆ กองทุนมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินกู้ยืมซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำชับให้สำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบคดีของ กยศ. ให้ใช้ความระมัดระวังและทำความเข้าใจกับผู้กู้ ตลอดจนตรวจสอบการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Line@คดีและบังคับคดี หรือโทร. 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

 

วันที่: 
24 July 2019