Secondary

Languages

AOM YOUNG…เริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม

 AOM YOUNG

สร้างเงินออมผ่านกองทุน  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...คลิก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสดีๆ ของนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. สร้างเงินออมผ่านกองทุนรวมได้แล้ววันนี้

+ เริ่มต้นง่าย ใช้เงินน้อย แค่ 100 บาท ก็เริ่มลงทุนได้

+ ออมดี ได้สิทธิประโยชน์ ทุกเดือนที่ออมนับชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน

+ เพิ่มค่าเงินออมเพื่อเป้าหมาย เงินออมงอกเงยผ่านกองทุนรวม บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น


ออมยัง? ออมง่าย เริ่มได้เลย

STEP 1:   เปิดบัญชีและเริ่มลงทุน

              ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ App Krungthai NEXT หรือ App KTAM Smart Trade

              (ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี)

STEP 2:   รับชั่วโมงจิตสาธารณะ

              นำหลักฐานการลงทุนไปแสดงต่ออาจารย์ที่ดูแล นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.

กองทุนที่ร่วมโครงการ

1. KTSS: กองทุนตลาดเงิน >>
นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเภทที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น พันธบัตร ธปท. และตั๋วแลกเงิน

ความเสี่ยง: ระดับ 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

เป้าหมายการออม: เน้นสภาพคล่อง และรักษาเงินต้น รับความเสี่ยงได้ต่ำ คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินฝาก

2. KTSTPLUS-A: กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น >>

นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐผสมกับตราสารหนี้เอกชน (อายุมากกว่า 1 ปี) เช่น พันธบัตร ธปท. เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ (กองทุน KTSTPLUS มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้)

ความเสี่ยง: ระดับ 4 (ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)

เป้าหมายการออม: ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก และมีสภาพคล่อง รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากเล็กน้อย

รวมมาให้แล้ว 5 พอดแคสต์ที่จะมาเผยเคล็ดลับและวิธีการออมเงินและจัดการเงินแบบเข้าใจง่ายๆ

**พิเศษสำหรับน้องๆ กยศ. มาออมกับโครงการ “AOM YOUNG” นับชั่วโมงจิตสาธารณะและรับประโยชน์ดีๆ อีกเพียบ

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ... คลิก


หมายเหตุ:

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...คลิก

 

 

 
 

 

 

 
 

 

วันที่: 
25 June 2021