Secondary

Languages

นักเรียน นักศึกษารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลาม เพื่อประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืม

นักเรียน นักศึกษารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารอิสลาม

นักเรียน นักศึกษารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย เพื่อประกอบการจัดทำสัญญากู้ยืม

 • ฟรี ค่ารักษาบัญชีรายปี ตลอดปีการศึกษา
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี(ปีแรก) สำหรับการสมัครบัตร ATM

   

 • เปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings เงินฝากออมทรัพย์

ผ่าน แอปฯ Krungthai NEXT และติดต่อสาขาภายใน 45 วัน

https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/open-account

 •  หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ Dip & Go https://krungthai.com/dipandgo

และติดต่อสาขาภายใน 15 วัน

 •  หรือเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยกรุณาจองคิวทำธุรกรรมที่สาขาล่วงหน้า ผ่าน LINE Krungthai Connext

หมายเหตุ 

 • ผู้กู้ต้องยืนยันตัวตนที่สาขาตามที่จองคิวไว้ภายในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียม
 • พร้อมแสดงหลักฐานอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารกยศ. 104 หรือ ข้อความแจ้งผลจาก แอปฯ กยศ. Connect หรือ เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Krungthai Contact Center 02 111 1111


 
นักเรียน นักศึกษารายใหม่ที่ได้รับอนุมัติการกู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2564 สามารถเปิดบัญชี กยศ. เพื่อรับโอนค่าครองชีพรายเดือน ได้แล้ววันนี้ ที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา
 • เปิดบัญชี 0 บาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM ใบแรก
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

   

 • เพียงแสดงบัตรประชาชน 
 • พร้อมเอกสารอนุมัติ กยศ. 104
 • หรือ ข้อความแจ้งผลจากแอปฯ กยศ.Connect
 • หรือจาก เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/
 
-----------------------------------
ติดต่อ กยศ. ibank
02-6506999 ต่อ 5154, 5155, 5159
089 8118260
วันที่: 
2 August 2021