Secondary

Languages

โปรดระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ. หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์

โปรดระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ.  หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์

โปรดระวัง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กยศ. หลอกลวงให้เล่นการพนันออนไลน์

x ไม่เชื่อ

x ไม่เล่นพนัน

x ไม่ถูกหลอก

กองทุนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ห้ามมิให้นำตราสัญลักษณ์ กยศ. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย

 

วันที่: 
1 June 2023