Secondary

Languages

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน จึงมีความมุ่งมั่นจุดประกายและความภาคภูมิใจแก่ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม” เพื่อสร้างเครือข่าย กยศ. ให้เกิดความเข็มแข็ง และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กับกองทุนในโอกาสต่างๆ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่รุ่นน้องต่อไป

กองทุนจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ที่มีความสนใจทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย กยศ. เพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญ ดังนี้

  • ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับกองทุน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า กยศ. กับนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมปัจจุบัน
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่าย กยศ. เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ศิษย์เก่า กยศ. และบุคคลทั่วไป

การเปิดรับสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร 100 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจาก กยศ. โดยจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ สามารถสมัคร ได้ที่นี่ สมัคร หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 358 - 359

 

 

 

 

วันที่: 
16 November 2023