Secondary

Languages

กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการยื่นหนังสือ

  • ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  • ทาง e-mail ของสำนักงานบังคับคดีที่ได้มีหนังสือแจ้งไป
  • ผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี

ยื่นคำร้องให้ความยินยอมงดการบังคับคดี ...คลิก

 

วันที่: 
23 November 2023