Secondary

Languages

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี

11 พฤษภาคม 2567

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยยอดผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 3,988 คน เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้กู้ยืมจะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% เมื่อชำระเสร็จสิ้นตามสัญญา ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมติดตามกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ กยศ. 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากการที่กองทุนฯได้ลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้กู้ยืมเข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในงานนี้ 3,988 คน สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100% และสำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ต่างจังหวัด กองทุนขอให้ผู้กู้ยืมโปรดติดตามกำหนดการลงพื้นที่จากทางหน้าเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด  

วันที่: 
11 May 2024