Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ

6 ตุลาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยาและ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง...

default image
วันที่: 6 October 2023
ผู้เข้าชม: 2,416

กยศ. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค วันที่ 15 - 16 ก.ค. 66 จังหวัดอุดรธานี

14 กรกฎาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า...

default image
วันที่: 14 July 2023
ผู้เข้าชม: 1,283

พ.ร.บ. กยศ. ฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้แล้ว ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เปิดให้กู้ Reskill Upskill และเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้

23 มีนาคม 2566   พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปี เบี้ยปรับลดเหลือ 0.5% ต่อปี ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพิ่มให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ Reskill Upskill...

default image
วันที่: 23 March 2023
ผู้เข้าชม: 36,856

กยศ. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค วันที่ 18 - 19 มี.ค. 66 จังหวัดพิษณุโลก

17 มีนาคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า...

default image
วันที่: 17 March 2023
ผู้เข้าชม: 1,774

กยศ. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค วันที่ 11- 12 มี.ค. 66 จังหวัดสระแก้ว

10 มีนาคม 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า...

default image
วันที่: 10 March 2023
ผู้เข้าชม: 1,204

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้

24 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. พร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่า กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหด...

default image
วันที่: 24 February 2023
ผู้เข้าชม: 15,585

กยศ. ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค วันที่ 18 - 19 ก.พ. 66 จังหวัดกาฬสินธุ์

  16 กุมภาพันธ์ 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า...

default image
วันที่: 16 February 2023
ผู้เข้าชม: 1,177

กยศ. ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 66

26 มกราคม 2566   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จัดโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง ภายใต้แนวคิด “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”...

default image
วันที่: 26 January 2023
ผู้เข้าชม: 1,727