Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 832

กยศ. ชี้แจงกรณี นศ.พยาบาลยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เนื่องจากตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูล อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสถานศึกษา ยืนยันถ้ามีคุณสมบัติครบสามารถกู้เงินได้ทุกคน

28 พฤศจิกายน 2566 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงข่าวกรณีที่กลุ่มตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา...

default image
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 1,324

กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  กรมบังคับคดีเปิดให้บริการยื่นหนังสือยินยอมงดการบังคับคดี สำหรับลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียคดี กยศ. ที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดีแล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ช่องทางการยื่นหนังสือ ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทาง e-...

default image
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 8,851

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 194,308

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน จึงมีความมุ่งมั่นจุดประกายและความภาคภูมิใจแก่ผู้กู้ยืมที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”...

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม”
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 3,613

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ หลักสูตรครอบคลุมด้านแนวคิดผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงินธุรกิจ เสริมทักษะให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำงานในอนาคต หลักสูตร 1 ชั่วโมง เนื้อหาเข้าใจง่าย...

แนะนำ e-Learning 12 หลักสูตร เตรียมพร้อมทักษะสำคัญในโลกการทำงานยุคใหม่ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.
วันที่: 15 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 1,129

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566

    1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ... คลิก  3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 666,469

DPA CASH UP Board Game โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยม - อุดมศึกษาทั่วประเทศ

DPA  CASH UP Board Game โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยม - อุดมศึกษาทั่วประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โอกาสมาถึงแล้ว ที่สถานศึกษาจะได้รับ CASH UP บอร์ดเกม เกมวางแผนการเงิน สื่อ Edutainment เล่นง่าย ได้ความรู้...

“CASH UP Board Game LET’S PLAY & REVIEW”  DPA พร้อมเสิร์ฟความสนุกกับกิจกรรมสำหรับสถานศึกษาระดับมัธยม - อุดมศึกษาทั่วประเทศ DPA
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2566
ผู้เข้าชม: 461