Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การชำระหนี้

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี

11 พฤษภาคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยยอดผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 3,988 คน เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้กู้ยืมจะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี...

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี
วันที่: 11 พฤษภาคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,473

กยศ.เผยมีผู้กู้ยืมประมาณ 60,000 รายที่ถูกดำเนินคดีปี 2557 และยังมีภาระหนี้ค้าง ขอเชิญให้มาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี ปลดภาระผู้ค้ำประกัน มิฉะนั้น กยศ.อาจจำเป็นต้องบังคับคดีไว้เพื่อมิให้ขาดอายุความ

23 เมษายน 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยมีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2557 จำนวนประมาณ 60,000 ราย ที่ทำการคำนวณภาระหนี้เบื้องต้นแล้ว พบว่ายังมีภาระหนี้ค้าง...

default image
วันที่: 23 เมษายน 2567
ผู้เข้าชม: 5,002