Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี

11 พฤษภาคม 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยยอดผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 3,988 คน เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยผู้กู้ยืมจะได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี...

กยศ. เผย 9-10 พ.ค.67 มีผู้กู้มาปรับโครงสร้างหนี้ที่เชียงใหม่ 3,988 คน ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดทันที ได้ผ่อนต่ออีก 15 ปี
วันที่: 11 พฤษภาคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,851

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567

         1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567 ... คลิก    2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567    3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567
วันที่: 3 พฤษภาคม 2567
ผู้เข้าชม: 253,137

ขยายเวลาการรับสมัคร กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

  กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม...

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567
วันที่: 30 เมษายน 2567
ผู้เข้าชม: 19,401