Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567

         1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567 ... คลิก  2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567    3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 39,309

กยศ.เผย ลูกหนี้ทำสัญญาปรับหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย ผู้ค้ำที่ลูกหนี้ทำสัญญาจะหลุดพ้นความรับผิด/ถอนการบังคับคดีผู้ค้ำทุกราย ยืนยันทุกคนได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย

22 กุมภาพันธ์ 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยผู้กู้ยืมเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย โดยผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นความรับผิดทันทีหลังลูกหนี้ทำสัญญา...

default image
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 1,333

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

  วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.30 น. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ...

default image
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 5,579

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยกรมการจัดหางาน เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด...

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 2,510

กยศ. เตรียมลงพื้นที่เช้าวันที่ 1 ก.พ.67 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่

31 มกราคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยเช้าวันที่ 1 ก.พ.67 ผู้จัดการ กยศ.จะลงพื้นที่ไปพบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง อว....

default image
วันที่: 31 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม: 1,475