Secondary

Languages

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน
 • จิตอาสา 904 คือใคร ?  

เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#takealook


ติดตามได้ที่  

จิตอาสาพระราชทาน  https://www.facebook.com/royaljitarsa/

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  https://www.facebook.com/studentloan.th  


เมื่อเวลา 15.52 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมา ในรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคด และระเบียงโดยรอบ
#ทรงพระเจริญ
.
.
[ พลิกฟื้นพื้นป่าที่ถูกทำลายกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้คนและป่าพึ่งพาอาศัยกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อธรรมชาติที่ดียิ่งขึ้น เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ร่มรื่น ร่มเย็นและมั่นคง ต่อไป ]
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ จากพื้นที่น้ำท่วมทุกปี สู่พื้นที่การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกิน เพาะปลูก ประมง และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการต่อยอดในครัวเรือนได้อีกด้วย ]
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ดูแลใส่ใจ ห่วงใยผู้ป่วย  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]
----------------
 
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
“จิตอาสา พัฒนา ศาสนสถาน”
จิตอาสา 904 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมตัดผมฟรี ,ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย และแจกประชาชนในพื้นที่ และร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
"ทรงตั้งเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติอันดีงาม พระราชกำหนดสักเลก เดินสวนเดินนา มีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและเป็นการรักษาพืชผลพรรณดีให้คงอยู่สืบทอดเพื่อลูกหลานต่อไป"
----------------
 
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
 
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[จดหมายถึงพระราชา]
.
"ถึง พระเจ้าอยู่หัว
ผมชื่อ ด.ช. อีฟฟราน อายุ 12 ปี ผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวช่วยรักษาพี่ชายของผม พี่ชายของผมชื่อ เรฟาดี้ อ้นบุตร อายุ 13 ปี พี่ผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ ผมอยากให้พี่ผมหายแล้วกลับมาเล่นกับผม ผมมีพี่ชายคนเดียว พระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ"
.
เป็นเรื่องเล่าจากเด็กชายวัย 12 ปี ที่เขียนจดหมายถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ให้ช่วยรักษาพี่ชายที่มีอาการป่วยหนักเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างความซาบซึ้งให้กับครอบครัว"อ้นบุตร"
.
เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทย และคนไทยถูกปลูกฝังให้เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี และสถาบันมหากษัตริย์ ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน ]
----------------
 
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
[ แยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ]​
.
ในปัจจุบัน ปัญหาด้านขยะ ถือเป็นปัญหาใหญ่เรื้อรังในระดับโลก และปัญหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหน แต่เกิดจากการไม่จำแนกขยะของพวกเราเอง เพราะสุดท้ายปัญหาจะไปเกิดขึ้นที่ปลายทางที่ขยะถูกลำเลียงไปจัดการอีกที แต่ถ้าหากเราสามารถจัดแยกขยะได้อย่างถูกประเภท ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะหมดไป แถมยังช่วยให้โลก สังคม หรือประเทศให้เจริญขึ้นอีกด้วย
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ”

รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/3010985285673698

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด หลังจากทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารซักถามด้วยความห่วงใย และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริมา ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อการการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำให้มีพอกินพอใช้ พัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียง

ปัจจุบันได้ร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้ราษฎรที่อดีตเคยประสบปัญหาความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ และมีศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ทรงชื่นชมทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ได้ดี เป็นประโยชน์ เป็นความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม สำหรับบูทที่ทอดพระเนตรวันนี้ เป็นร้านค้าที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของสมาชิกจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจัดจำหน่าย เช่น กาละแม จากนครพนม , ข้าวเม่ากระยาสารทมันเทศ จากบึงกาฬ ปั้นขลิบ จากอำนาจเจริญ และปลาส้ม จากยโสธร
#ทรงพระเจริญ
.
.
[ แยกขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ]​
.
ในปัจจุบัน ปัญหาด้านขยะ ถือเป็นปัญหาใหญ่เรื้อรังในระดับโลก และปัญหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหน แต่เกิดจากการไม่จำแนกขยะของพวกเราเอง เพราะสุดท้ายปัญหาจะไปเกิดขึ้นที่ปลายทางที่ขยะถูกลำเลียงไปจัดการอีกที แต่ถ้าหากเราสามารถจัดแยกขยะได้อย่างถูกประเภท ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะหมดไป แถมยังช่วยให้โลก สังคม หรือประเทศให้เจริญขึ้นอีกด้วย
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
"ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]
----------------
 สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
[สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 5]
.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่​ 5 นี้ขอนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง​ ว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวทางอย่างไร​ หลังจากที่บ้านเมืองเริ่มว่างเว้นจากสงคราม​ และเริ่มฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ
.
.
[จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/.../pcb.../200165515059498/
.
.
" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน อ.นาแก จ.นครพนม ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "
#ทรงพระเจริญ
.
.
[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
.
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ความว่า
" เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่า เคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้ง น่าปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลาย รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชนรักสถาบัน ซึ่งเขาพูดไว้ว่า แม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆ สาวๆกัน ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชนแล้วก็ถือว่า ได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติ ในการรักประชาชนรักชาวบ้าน รักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทาน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชน และทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆ ว่า ท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ
ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน และก็มีประสบการณ์ใดๆ ที่เคยได้ทำมา หรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และก็สามารถ จะสอนเด็กๆ รุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอ ข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุย และมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน "
.
.
[โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาร่วมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904]
.
ครั้งนี้ศูนย์ฝึกของเราได้ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยาที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม และร่วมทำกิจกรรมกับวิทยากรของเราครับ บอกได้คำเดียวว่า สนุกมากๆ เลย น้องๆ สนใจและร่วมทำกิจกรรมฐานต่างๆ ทั้งสันธนาการ ปลูกต้นไม้ ปลูกข้าว แล้วก็ยังได้ทำกับข้าวทานกันเองด้วย พี่ๆ วิทยากรชื่นชม และยกนิ้วให้ทุกคนเลยครับ
.
.
[จิตอาสาพาเที่ยว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904]
.
สำหรับรายการจิตอาสาพาเที่ยว EP.2 นี้ เราจะยังอยู่กันที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 เพื่อพาทุกท่านไปชมการเผาถ่านเพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้ และการจำลองแหล่งอาหารเลียนแบบธรรมชาติ หรือ "แซนด์วิชปลา" ในหนองปลาโตไว ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารปลา และได้ปลาที่แข็งแรง ตัวโต แบบธรรมชาติสุดๆ ไปเลย
 
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
#จิตอาสา904
.
.
[ ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ]
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
[จิตอาสา 904 สอนการปฐมพยาบาลอย่างง่าย]
.
อุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น การสำลัก เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเรารู้วิธีการแก้ไข ก็จะช่วยให้สามารถระงับ และลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 
พระผู้ทรงเป็น "ครู" ของแผ่นดิน]
.
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยด้านการศึกษา ทรงใส่พระราชหฤทัยให้การศึกษาเข้าถึงเด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
- การพระราชทานจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาพระราชทาน
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"
และทรงเสด็จฯ สอนนักเรียน ณ รร.ไกลกังวล ด้วยพระองค์เอง
.
.
.
[ภูมิทัศน์สดใส ด้วยน้ำใจจิตอาสา  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้พสกนิกรไทย ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง เสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจออกจากกัน โดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับพระราชทานเป็นแห่งแรก การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้อง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่เข้าใช้บริการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
#โควิด19
.
.
[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
[จิตอาสา แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง]
.
ในเวลาที่ฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนปริมาณมาก แต่การระบายน้ำเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ด้วยเศษขยะมูลฝอย ที่กีดขวางทางน้ำ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล้าช้า ... สิ่งนี้เอง ที่พวกเราทุกคน จิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเหล่านั้นให้หมดไป จนทำให้การระบายน้ำเป็นปกติ เพียงเราช่วยกัน แม้ในยามยากลำบาก เราก็จะช่วยกันทำดีต่อไป... พวกเรา จิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
.
.
[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
.
จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว
.
ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด-19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
.
สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ "เขื่อนของพ่อ"]
.
เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดุร้อน เป็นประจำทุกปี....ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมในการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัจจุบันเขื่อนแห่งนี้กลายเป็นเแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง... เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลายคนแวะมาเยี่ยมเยือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดไป
.
.
[จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
.
.
[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]
----------------
 สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง
 
ในหลวง-พระราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน ]
.
13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายหลังทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
#ทรงพระเจริญ 
.
.
.
.
[ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ]
.
“...ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง ...ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้... ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์...”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
ภาพจาก www.king9moment.com
.
.
เกษตรกรเคยประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำทำนาข้าวประมาณ 3 ปี สามารถพลิกฟื้นผืนนาให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตรเองได้ จากการเรียนรู้แนวพระราชดำริฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” โดยเริ่มจากการทดลองขุดหนองและคลองไส้ไก่ แม้จะมีคนในชุมชนไม่เห็นด้วย แต่ทำด้วยความเชื่อมั่นในศาสตร์พระราชา จนค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือน ทำให้ชีวิตมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[พ่อไม่เคยไปไหน]
.
พ่อยังอยู่กับผืนดิน สายลม สายน้ำ สายฝน และจะคงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดไป ทุกครั้งที่เรายึดมั่นในความดี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ นมกล่องแรกที่ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย ]
.
นมไทย - เดนมาร์ค นั้น เริ่มต้นจากที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ พระราชินี เดินทางไป ประเทศ เดนมาร์ค พระองค์ได้สนใจในกิจการโคนมอย่างมาก เพราะพระองค์ท่านสังเกตได้ว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย เลยได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อที่ประชาชนชาวไทยได้ดื่มนมที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืนได้อีกด้วย
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ธารน้ำใจ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง ]
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงงานหนักอุทิศพระวรกายช่วยเหลือราษฎรแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาส่วนมากยังมีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อยลอยเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว การปลูกฝิ่นยังเป็นการทำลายธรรมชาติ ทำให้ป่าต้นไม้เสียหาย จึงทรงมีพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพฃีวิตชาวเขา พระองค์จึงริเริ่มโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวเขาด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาว และกำจัดการปลูกฝิ่น เพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรบนที่ราบสูง หรือที่ลาดเชิงเขา แทนการทำไร่เลื่อนลอย
.
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2535 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุขึ้นอีกองค์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” เป็นพระมหาธาตุเจดีย์คู่พระบารมีทั้งสองพระองค์ ประดิษฐานบนยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทย
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[27 หลักทรงงาน พ่อใช้สานงานแผ่นดิน]
.
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอีกหนึ่งในหลักที่จิตอาสา 904 น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ซึ่งทุกคนสามารถเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองได้เสมอ
1 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
2 อ่อนน้อม ถ่อมตน
3 ความเพียร
4 รู้ รัก สามัคคี
5 ทำเรื่อย ๆ ทำแบบสังฆทาน
6 มีความสุขในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
7 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างผู้รู้จริง
8 ระเบิดจากข้างใน
9 ทำตามลำดับขั้น
10 ภูมิสังคม
11 องค์รวม
12 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
13 ขาดทุนคือกำไร
14 ปลูกป่าในใจคน
15 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
16 อธรรมปราบอธรรม
17 ประโยชน์ส่วนรวม
18 การพึ่งตนเอง
19 เศรษฐกิจพอเพียง
20 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
21 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro
22 ไม่ติดตำรา ทำให้ง่าย
23 การมีส่วนร่วม
24 พออยู่พอกิน
25 บริการรวมที่จุดเดียว
26 ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น กระฉับกระเฉง มีพลัง เป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
27 ชัยชนะของการพัฒนา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ ฝนหลวง ชุ่มฟ้า ฉ่ำดิน ]
.
โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้าง ฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร ของประชาชน
.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จิตอาสา 904 จึงน้อมสืบสานพระราชปณิธานฝนหลวง เพื่อดับทุกข์ร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ของประชาชน ให้มีรอยยิ้ม มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่พระองค์ทรงมุ่งหวังมาโดยตลอด และทรงงานมากว่า 70 ปี เพื่อปวงราษฎร ของพระองค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[จดหมายถึงพระราชา]
.
"ถึง พระเจ้าอยู่หัว
ผมชื่อ ด.ช. อีฟฟราน อายุ 12 ปี ผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวช่วยรักษาพี่ชายของผม พี่ชายของผมชื่อ เรฟาดี้ อ้นบุตร อายุ 13 ปี พี่ผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ ผมอยากให้พี่ผมหายแล้วกลับมาเล่นกับผม ผมมีพี่ชายคนเดียว พระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ"
.
เป็นเรื่องเล่าจากเด็กชายวัย 12 ปี ที่เขียนจดหมายถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ให้ช่วยรักษาพี่ชายที่มีอาการป่วยหนักเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระเมตตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สร้างความซาบซึ้งให้กับครอบครัว"อ้นบุตร"
.
เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ประชาชนคนไทย และคนไทยถูกปลูกฝังให้เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี และสถาบันมหากษัตริย์ ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
.
.
.
[ น้ำส้มควันไม้ ]
.
เมื่อพูดถึงการเผาถ่าน นอกจากเราจะได้ถ่านแล้ว ในการเผาถ่านแต่ละครั้งจะได้ของแถมที่มากคุณค่าด้วยการสลายตัวของสารอาหารที่อยู่ในเนื้อไม้ สีน้ำตาลอมแดงหรือที่เรียกว่า “น้ำส้มควันไม้” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร ในครัวเรือน ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์อีกอย่างที่ได้จากการเผ่าถ่าน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ธารน้ำใจ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ]
.
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้
ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 
ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน
ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
#พระราชทาน
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19 #Covid19
#ระยอง
 
อ่าวอุดม พื้นที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายของแหลมฉบัง
ชุมชนจิตอาสากลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์พื้นที่ชายหาดและทะเลจึงช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายของแหลมฉบังให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึง
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตพอเพียง]
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหลักที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกระดับชั้นของสังคม และโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่การมีกินมีสุขอย่างแท้จริงแม้เจอสภาวะวิกฤตใดๆ ก็ตาม
นางอัมพร แก้วศักดิ์ อายุ 61 ปี ชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพในห้วงภาวะการณ์เศรฐกิจของประเทศตกต่ำ โดยได้รับคำแนะนำและชมตัวอย่างการดำเนินงานของจิตอาสา 904 ที่ได้เป็นต้นแบบ
แนะนำและศึกษา
ลงมือทำ
#จิตอาสา
.
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
.
"ศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 เป็นพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพื้นที่บางส่วนของเขตพระราชฐานในพระองค์(บางเขน) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม”
.
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 ให้ดีขึ้นอีก เราจะพาเที่ยวไปตามแปลง ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ กับพี่เทน และพี่ๆ วิทยากรศูนย์ฝึกฯ กันครับ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ" ให้พสกนิกรไทย ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้าง เสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจออกจากกัน โดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีการติดตั้งระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับพระราชทานเป็นแห่งแรก การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้อง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่เข้าใช้บริการต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
.
.
" พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชโองการ ให้สร้างป้อมปราการป้องกันแนวพระนคร และแนวชายฝั่งทางทะเลหัวเมืองชายฝั่ง เป็นพระปรีชาสามารถในการวางกำลังตามหลักยุทธศาสตร์ ไม่ให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครโดยง่าย เพื่อความผาสุขของราษฎรและบ้านเมืองโดยยั่งยืนและมั่นคง "
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
.
.
[ รักน้ำ รักป่า รักษา  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[กิจกรรมเสาร์ประทีป]
.
โครงการเสาร์ประทีปได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความมุ่งหมายที่จะนำบุตรหลานของกำลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนพิเศษในวันเสาร์และปลูกฝังระเบียบวินัยไปในตัว ต่อมาโครงการเสาร์ประทีปได้เป็นที่สนใจของนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ามาเรียนในโครงการจนทำให้มีนักเรียนในโครงการเป็นจำนวนมาก และมีนักเรียนบางส่วนสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยด้วย จึงทำให้โครงการเสาร์ประทีปเป็นที่รู้จักมากขึ้น
.
จิตอาสา 904 ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดช่วยเสริมสร้างความรู้และระเบียบวินัยดังพระบรมราโชวาทที่ว่า”เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
.
[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
" จากพื้นที่รกร้าง ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้มีพื้นที่ตัวอย่างที่ทำได้ง่ายๆ ให้ศึกษา กับพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ยายเมี้ยนคนเดิมจะพาไปดู พวกเขาทำได้อย่างไร "
.
.
[ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง ]
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงงานหนักอุทิศพระวรกายช่วยเหลือราษฎรแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาส่วนมากยังมีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อยลอยเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว การปลูกฝิ่นยังเป็นการทำลายธรรมชาติ ทำให้ป่าต้นไม้เสียหาย จึงทรงมีพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพฃีวิตชาวเขา พระองค์จึงริเริ่มโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวเขาด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาว และกำจัดการปลูกฝิ่น เพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรบนที่ราบสูง หรือที่ลาดเชิงเขา แทนการทำไร่เลื่อนลอย
.
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2535 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุขึ้นอีกองค์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” เป็นพระมหาธาตุเจดีย์คู่พระบารมีทั้งสองพระองค์ ประดิษฐานบนยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทย
#จิตอาสา904
.
.
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
การบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน “ธ ทรงเป็นศูนย์รวม จิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม”
 
เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ความสุขของการได้เป็นผู้ให้  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
.
.
[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 2 ]
.
" สืบสานโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาพระบรมราชินี คู่พระบารมี และพระราชทานพระเกียรติยศพระราชวงศานุวงศ์ เพื่อมีหน้าที่ในการช่วยดูแลบ้านเมือง หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณี สมพระเกียรติและเป็นพิธีที่งดงาม หาดูยากในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ "
.
.
[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ]
.
มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้าง“โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”
เพื่อเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย
 
เพราะน้ำคือชีวิต ]
.
จิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ บ้านโป่งกก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า เพราะน้ำคือชีวิต
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[  หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63  ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]
.
เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ล้นเกล้าราชกาลที่ ๙ ทรงคิดขึ้นเพื่อให้พสกนิกร ได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข เพราะในขณะนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เราสามารถนำปรัชญาของพระองค์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ความจริงจังตั้งใจ คือกุญแจแห่งความสำเร็จ  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 1 ]
.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก " ทรงเป็นพระราชโอรส ที่สืบทอดพระราชปณิธาน ในการปกครองบ้านเมืองให้สุขสมบูรณ์ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ ในรอบด้าน ครบด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นพระมหากษัตริย์ โดยสมบูรณ์ เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามธรรมเนียมโบราณ พระองค์ทรงได้สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขในพระนครสืบมา"
.
.
[ ตามมาดู โครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่เข้าถึงประชาชน ]
.
ทุกช่วงวัย ปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ตะหนักถึงการทำเพื่อส่วนรวม เพื่อครอบครัว เพื่อชุมชน สามารถขยายผลให้ เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ ในชุมชน จนเกิดเป็นกลุ่ม ประชาชนจิตอาสา เพื่อสังคมที่เป็นสุข
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ภูมิทัศน์สดใส ด้วยน้ำใจจิตอาสา ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ น้ำคือชีวิต ]
.
น้ำ...เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่ง การทำเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองด้วยเช่นกัน การจัดการเพื่ออนุรักษ์น้ำในสภาวะต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวทางการแก้ไขรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วย “ลูกระเบิดจุลินทรีย์ “เป็นการบําบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "
#จิตอาสา
รับชมได้ที่
.
.
" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน อ.นาแก จ.นครพนม ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "
.
.
[ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 "งดงาม ร่มรื่น ควรค่าแก่การอนุรักษ์" ]
.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ถือว่าเป็นอุทยานฯ แห่งแรกในรัชกาลที่ 10
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีพื้นที่ 26,238 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ร่วมใจพัฒนาโบราณสถาน  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[  โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ]
.
จิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทํา “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” และการฝึกอบรม “จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563-2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความ มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
.
.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่ เท่านั้น
สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้
อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชม คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นเป็นต้นแบบของการทำเกษตรผสมผสานได้อย่างลงตัว น้องๆ นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดทักษะทางการเกษตร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเป็นรูปธรรม
และยังมีอีกหลายตัวอย่างของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่หันมาให้ความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตกร โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ นอกจากจะมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ยังสามารถนำผลผลิตมาแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนได้อีกด้วย
 
พฤกษานานาพรรณ ช่วยสร้างสร้างสรรค์ความสมดุล
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
[อัคคีภัย ป้องกันได้ เเค่ใส่ใจ ไม่ประมาท]
.
อัคคีภัย เป็นภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเเละทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา มีเเนวโน้มการเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันเเละช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดอัคคีภัย จิตอาสา 904 จึงทำการการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รู้จักวิธีการป้องกัน เเละระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องเเละถูกวิธี
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
.
"ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
.
.
[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
.
.
[ไม่มีสิ่งใดอยู่สูงกว่าพยายาม  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
.
[ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ]
.
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นโรคหัวใจ, ออกกำลังกายมากเกินไป,ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน, จากการสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน, ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั่วโลก มีถึงชั่วโมงละ 6 คน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา 904 ทุกคน จะต้องผ่านการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น หรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพราะโอกาสที่จะรอดจากการเสียชีวิต แม้เสี้ยววินาทีเดียวก็มีความหมาย
#จิตอาสา904
.
บ้านเป็นสถานที่สร้างความสุข เป็นโรงเรียนหลังแรกของเด็กๆ เป็นที่สร้างความผ่อนคลาย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว บ้านควรเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่น เป็นที่ที่ทำให้คนในครอบครัวนึกถึง และอุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุด
จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาจากสภาพสภาวะการในโลกปัจจุบัน และให้ความสําคัญในสถาบันครอบครัว จึงเข้าเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังว่าจะมีบ้านที่สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในครอบครัวมีความสุขในการดำเนินชีวิต และเป็นรากฐานที่สำคัญให้ประชาชนของประเทศชาติ
.
"พระศรีศากยมุนี ได้ประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามใหญ่กลางพระมหานคร จากสุโขทัยสู่พระนคร กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและประเพณี"
 
[รอยยิ้มแห่งความสุข สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้]
ต้นทุนชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมามีความแตกต่างกัน
ยังคงมีผู้ยากไร้อีกหลายคน ที่ต้องการกำลังใจ และความช่วยเหลือ
เพียงแค่พวกเราทุกคน...ร่วมกันแบ่งปัน แรงกาย แรงใจ เราจะได้พบกับรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมคลิก
[ หลักสูตรหลักประจำรุ่น 5/63 กำลังจะเปิดเร็วๆนี้  ]
รับชมคลิก
[เกี่ยวข้าวสามัคคี รักษาประเพณีอันงดงาม  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมคลิก
"ศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 เป็นพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพื้นที่บางส่วนของเขตพระราชฐานในพระองค์(บางเขน) ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรม”
.
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักศูนย์ฝึก รร.จิตอาสา 904 ให้ดีขึ้นอีก เราจะพาเที่ยวไปตามแปลง ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ กับพี่เทน และพี่ๆ วิทยากรศูนย์ฝึกฯ กันครับ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมคลิก
เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย แบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ไม่กี่นาทีกับประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ ว่าก่อนที่เราจะมีแผ่นดินที่สมบูรณ์เป็นปึกแผ่นอย่างเช่นทุกวันนี้ บรรพบุรุษของเรา ได้เสียสละอะไรเพื่อประเทศไทยไปบ้าง...
.
พี่ๆจิตอาสา 904 จะพาน้องๆ ทุกคน ย้อนกลับไปหาอดีตด้วยกันนะครับ มาติดตามกันได้เลย
รับชมคลิก
[ คลองไส้ไก่คืออะไร ? ]
.
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมคลิก
การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย
“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้
ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
รับชมคลิก
[  ไม่มีวันวานให้แก้ไข มีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดิน  ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#จิตอาสา
รับชมคลิก
เยาวชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “หลักสูตรรักชาติ สามัคคี มีจิตอาสา”
.
" สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลักสูตร จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาต้นแบบความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปลูกฝังหัวใจที่มีจิตอาสา และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยในอนาคต "
รับชมคลิก
" ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจอีกมาก ทั้งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเรื่องราวของบรรพบุรุษที่ได้สรรสร้างแผ่นดินให้เรามีที่อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้
.
พี่ๆ จิตอาสา 904 จะพาน้องๆทุกคนไปชมเรื่องราวในอดีตกันต่อ ไปด้วยกันเลย"
รับชมคลิก
 
 

 •  น้ำพระทัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมอะไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารได้ที่ ...คลิก

หรือติดตามข่าวสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้จากเพจ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#magazine


 • โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรื่อง  "ความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 "

ความคืบหน้าของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง มาดูกัน...คลิก

#modelfarm

#จิตอาสา

#ฟาร์มตัวอย่าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ห่วงใยจากใจจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสา 904 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่... คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ภัยแล้งจะหมดไป หากเราร่วมใจช่วยกัน   การแก้ปัญหาภัยแล้งของจิตอาสา 904 ซึ่งภัยแล้งในพื้นที่เป็นปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่เป็นประจำ มาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ...คลิก

#ภัยแล้ง

#จิตอาสา

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ...คลิก

 • 9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ ...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ มีอะไรบ้าง

- ฅนติดดิน

- ฅนมีน้ำยา

- ฅนรักษ์น้ำ

- ฅนรักป่า

- ฅนรักษ์สุขภาพ

- ฅนรักษ์แม่ธรณี

- ฅนรักษ์แม่โพสพ

- ฅนเอาถ่าน

- ฅนมีไฟ

#ฟาร์มตัวอย่าง

#Covid19

#โควิด19

#เรียนรู้ลงมือทำ


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 2 ...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?

#Covid19


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 3...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?

#ฟาร์มตัวอย่าง


 • หน้าฝนแล้ว มาป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag1824TH

 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก

ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

#ภัยแล้ง
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
 

 • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ...คลิก

การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสำคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย..."พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2523 ณ โรงแรมรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง
ประโยชน์ของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
พอกิน คือ การปลูกต้นไม้ที่กินได้ รวมทั้งใช้เป็นยาสมุนไพร ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น แค มะรุม ทุเรียน สะตอ ผักหวาน ฝาง แห้ม กล้วย ฟักข้าว ไม้ผลต่าง ๆ
พอใช้ คือ การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าไม้ สำหรับทำเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ ทำฟืน เผาถ่าน ทำงานหัตถกรรม หรือทำน้ำยาซักล้าง ไม้ในกลุ่มนี้ เช่น มะคำดีควาย หวาย ไผ่ หมีเหม็น
พออยู่ คือ การปลูกต้นไม้ที่ใช้เนื้อไม้และไม้เชิงเศรษฐกิจให้เป็นป่า ไม้กลุ่มนี้เป็นไม้อายุยืนเพื่อใช้สร้างบ้าน ทำเครื่องเรือน ต้นไม้กลุ่มนี้ เช่น ตะเคียนทอง ยางนา สัก พะยูง พยอม
พอร่มเย็น คือ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่เกิดจากการปลูกป่า 3 อย่าง จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น และฉ่ำเย็นขึ้นมา
 • ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ...คลิก

“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว” ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

 • Rainy Season is coming. Prevent soil surface from erosion with Vetiver Glass together ] See our Graduates social activities for helping others. English Version of
  Weekly Magazine is available at https://jitarsa.school/mag1824EN For more information and activities please follow our page

 • ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • มาทำความรู้จัก....โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

 • ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


 • สุขที่ให้ได้ น้ำใจที่ให้กัน ร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag251TH

 • ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ...คลิก

 • Happiness of Sharing See our Graduates social activities for helping others. English Version of Weekly Magazine is available at https://jitarsa.school/mag251EN

For more information and activities please follow our page


 • ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ...คลิก

 • กว่าจะมาเป็น... ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ...คลิก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
#ราบ11
 • ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน คลิก 

 •  โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานไปสู่ปวงชนชาวไทย ...คลิก
มาดูส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโดยจิตอาสา 904 ให้กับประเทศ จากพื้นที่เขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน พลิกฟื้นเป็นพื้นที่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้งและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง โดยนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 

 • ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน...คลิก

 • บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ...คลิก
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้ ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน
ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
#ระยอง
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
#ภัยแล้ง
 •  เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”
#จิตอาสา
 • ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ...คลิก
 • ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ...คลิก
 • ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ...คลิก

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 5 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

 

#Covid19
 • ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 ...คลิก
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
 
#จิตอาสา
 • สืบสานงานแผ่นดิน ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน"
#ทรงพระเจริญ
 • น้ำพระราชหฤทัย คนไทย พ้นภัยโควิด-19 ...คลิก

 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ...คลิก
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#ภัยแล้ง
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข"

 


 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 6 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง คลิก
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag28TH
 • เสริมสร้างความสุขปวงประชา ...คลิก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 3 เสริมสร้างความสุขปวงประชา"
 • ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 ...คลิก
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
#จิตอาสา
 • คลองไส้ไก่คืออะไร ? ...คลิก
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
น้ำ...เป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต ทุกกิจกรรมบนโลก ซึ่ง การทำเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาน้ำเน่าเสีย เป็นภัยคุกคามสร้างความเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนเมืองด้วยเช่นกัน การจัดการเพื่ออนุรักษ์น้ำในสภาวะต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แนวทางการแก้ไขรูปแบบหนึ่งคือ การบำบัดโดยใช้จุลินทรีย์ ด้วย “ลูกระเบิดจุลินทรีย์ “เป็นการบําบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
 • ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 7 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

 • ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ......คลิก
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
 • เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ...คลิก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”
 • ราชทัณฑ์ ปันน้ำใจ ให้โอกาส ...คลิก
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
 

 • ปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวการใช้สารเคมีทำให้ดินแข็งขาดความชุ่มชื้น ... คลิก
จิตอาสาพระราชทานน้อมนำแนวทางพระราชดำริหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของหญ้าแฝก เพื่อใช้หญ้าแฝกพัฒนาดิน และการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากใบหญ้าแฝกมาสร้างผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
 • ประชาชนมีความสุข...ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.....คลิก
โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ถึง 2,867 ครัวเรือน (10,191 คน)
 • จิตอาสา 904 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ....คลิก
จากเหตุวาตภัยในห้วงที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และการนำสิ่งของอุปโภค - บริโภคไปช่วยจุนเจือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะความทุกข์ของพวกท่าน คือหน้าที่ของเราชาวจิตอาสา 904 ที่จะต้องช่วยบรรเทา
 • กิจกรรมเสาร์ประทีป  ....คลิก
โครงการเสาร์ประทีปได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความมุ่งหมายที่จะนำบุตรหลานของกำลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนพิเศษในวันเสาร์และปลูกฝังระเบียบวินัยไปในตัว ต่อมาโครงการเสาร์ประทีปได้เป็นที่สนใจของนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ามาเรียนในโครงการจนทำให้มีนักเรียนในโครงการเป็นจำนวนมาก และมีนักเรียนบางส่วนสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยด้วย จึงทำให้โครงการเสาร์ประทีปเป็นที่รู้จักมากขึ้น
จิตอาสา 904 ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดช่วยเสริมสร้างความรู้และระเบียบวินัยดังพระบรมราโชวาทที่ว่า”เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”
#การศึกษา
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่ เท่านั้น ...คลิก

สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชม คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ด้วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นต้นแบบของการทำเกษตรผสมผสานได้อย่างลงตัว น้องๆ นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดทักษะทางการเกษตร เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและเป็นรูปธรรม และยังมีอีกหลายตัวอย่างของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่หันมาให้ความสนใจในการประกอบอาชีพเกษตกร โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ นอกจากจะมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ยังสามารถนำผลผลิตมาแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนได้อีกด้วย

 • จากพื้นที่น้ำท่วม สู่ชุมชมยั่งยืน ...คลิก

พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครนายกในอดีตนั้นประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อน อุทกภัยอย่างรุนแรงในฤดูฝน และความขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ ต่อมาจึงมีการยกเลิกภาษีค่านาเพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มและเรียกเมืองนี้จนติดปากว่า เมืองนา-ยก

ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเขื่อน
ขุนด่านปราการชลเพื่อกักเก็บและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ
จิตอาสา 904 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ความสมบูรณ์ บริเวณพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล และช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงสืบต่อไป

 • ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัว ...คลิก
ในภาวะหน้าฝนที่ฝนตกแทบทุกวัน ภัยที่เกิดขึ้นโดยที่เรานั้นอาจมองข้ามและอาจคาดไม่ถึง คือการเกิดภาวะน้ำขังตามพื้นที่ต่างๆรอบบ้านเราอันเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไวรัสเดงกี(Dengue Virus)
#ไข้เลือดออก
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๓ ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระพุทธบาท สระบุรี
“การสถาปนาพระมณฑปพระพุทธบาทใหม่ แล้วสำเร็จบริบูรณ์ดังนี้ ได้สะท้อนถึงความผูกพันธ์ของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากับพระพุทธศาสนาและปวงอาณาราษฎร โดยหมายให้เกิดสรรพศิริมงคล และความร่มเย็น ผาสุข ตลอดไป..”
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง 
 • ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904 ...คลิก
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”
 • ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ...คลิก
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่

สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง

 • ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ...คลิก
----------------
 สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง 
 • ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ...คลิก
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง

 • จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน   ...คลิก
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
 

 • ชีวิตที่ไม่เคยท้อ" สู้เพื่อลมหายใจ สู้เพื่อลูกๆ ทั้งสาม ...คลิก
จากสถานการณ์ โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ถูกเลิกจ้างงานจำนวนมากทั่วประเทศ หนึ่งในครอบครัวนั้นคือ ครอบครัวของ โสรญา ที่สามีของเธอ หัวหน้าครอบครัวต้องตกงาน และบ้านของเธอยังอยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชน มีเส้นทางเข้าออกทุรกันดาร ไม่มีน้ำประปา ไฟฟ้าให้แสงสว่าง เธอมีลูกชาย 3 คน คนโตอายุ 13 ขวบ พิการตั้งแต่เด็ก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องคอยดูแลตลอดเวลา จนมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาในพื้นที่ ได้ทราบข้อมูลความเดือดร้อนของเธอและครอบครัว จึงได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ นำของใช้ อาหารและติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ให้เธอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เป็นอยู่
.
 • พาเยี่ยมชมความเป็นจิตอาสาของชาวบ้าน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในการสร้างอาคารเรียน และการก่อสร้างฝายมีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...คลิก
" พบกับ..ยายเมี้ยน..คุณยายนักพัฒนากับ โรงเรียนพุตุม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โรงเรียนในชุมชุนจิตอาสา ช่วยสร้างห้องเรียนเด็กๆ และพบกับฝายมีชีวิต พร้อมปลูกป่าในชุมชน ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ
 • เดินหน้าด้วย “จิต” ศรัทธา “อาสา” พัฒนาชุมชน ...คลิก
จิตอาสา 904 พร้อมอุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจ มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจพัฒนาชุมชน เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประชาชนปลอดภัย
 • จิตอาสา 904 กับภารกิจการสร้างฝายเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ...คลิก
แม้สภาวะอากาศจะแห้งแล้งเพียงใด จิตอาสา 904 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำใว้ใช้
เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำ ดั่งพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรง กระทั่งค่าฝุ่นละออง PM2.5 พุ่งสูงติดเป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก

จิตอาสา 904 ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ฯลฯ” มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชน ร่วมใจกันปลูกป่า ทดแทนพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า โดยการปลูกป่าบนพื้นที่สูงให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่งจะสามารถป้องกันไฟป่าตามแนวพระราชดำริป่าเปียก 6 วิธีได้ ...คลิก
 • วัดโพธิ์หรือวัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ทำการราชปฏิสังขรณ์ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน และในต่อมาวัดโพธิ์แห่งนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑" ...คลิก
----------------
สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง 
 • โรงเรียนวิถีใหม่ไร้โควิด-19 ...คลิก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย โรงเรียนทุกแห่งต้องปิดการเรียนเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายแห่งทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแล
เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน เริ่มการสอนอีกครั้ง จิตอาสา 904 ได้การรวมกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ที่ครอบครัวขาดรายได้ และทำความสะอาดภายในโรงเรียน เตรียมการเปิดเรียนอีกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนก็ได้เข้าให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL
 • การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ...คลิก 
เป็นทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศของพื้นที่ประเทศไทย ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบุกรุกทำลายป่า อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร
----------------
สามารถรับชมจิตอาสาระตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง
 • ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน  ...คลิก
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
 • ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง ...คลิก
"ป่าชายเลนนี้อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ
ให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง"
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องจากปัจจุบัน ป่าชายเลน และ ระบบนิเวศ ริมชายฝั่งทะเลถูกทำลาย สัตว์ เล็กใหญ่ กุ้ง หอย ปู ปลา ริมชายฝั่ง ลดน้อยลง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศของป่าชายเลน ทรงพระราชทานโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้ ป่าชายเลนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พวกเรา จิตอาสา 904 และประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
#ป่าชายเลน
 • จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน จิตอาสาพระราชทานขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ...คลิก

 •  ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร...คลิก
...วันหยุดของคนอื่น คือวันทำงานของเรา......ฝนตก แดดร้อน คือช่วงที่เราออกทำงาน...
...จะให้บุกป่า ย่ำดินโคลน เราไม่เคยหวั่น...
หลายคนตั้งคำถามว่า ทำจิตอาสา แล้วได้อะไร? ทำไปก็เหนื่อย เงินก็ไม่ได้
แต่คุณรู้ไหม? เมื่อพวกเราได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ที่เขาเดือดร้อน มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มันคือความสุขใจ อย่างบอกไม่ถูก นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการทำ “จิตอาสา”
 • สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๕ พระราชศรัทธา ปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชญดาญาณ และพระพุทธรูปโบราณ
" พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธปฏิมากรล้ำค่า อันประเมินค่ามิได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์" ...คลิก
----------------
 สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลัง 
 • คณะบุคคลที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในตะวันตก จนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการหาแนวร่วมในกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในสยาม จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ...คลิก
พวกเขาเชื่อว่าการชิงอำนาจคือหนทางลัดเดียว ที่จะสร้างอารยะ โดยไม่คำนึงเลยว่ารสชาติของมันจะฝาดเพียงใด
ทั้งที่จริงในเวลาเดียวกันนั้น องค์พระมหากษัตริย์ทรงกำลังเตรียมการ ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นของขวัญสำหรับชาวสยาม แต่ดูเหมือนว่ายังติดด้วยเงื่อนไขบางอย่าง การแย่งชิงอำนาจของคณะราษฎรจึงเริ่มต้นขึ้น
 • ป่า คือ ชีวิต..พึ่งพิง พึ่งพา อย่างยั่งยืน ...คลิก
ถ้าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลาย เกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติ ตามพระราชปณิธาน ร.10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ก่อเกิดพลังจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หน้าที่ของประชาชนจิตอาสา จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถาวรและยั่งยืน
ป่าไม้จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติและช่วยป้องกันน้ำท่วม และเป็นต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
 
"เปลี่ยนชาวบ้านจากการบุกรุกทำลาย มาเป็นการอนุรักษ์ป่า"
"เมื่อชุมชนเราช่วยกันอนุรักษ์ป่า ป่าก็ยังยืน ชุมชนก็ได้ประโยชน์จากป่า"
 • ร่วมทำดี พัฒนาพื้นที่ ให้ชุมชน   ...คลิก
 
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
 • จิตอาสาปลูกป่า บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ บ้านโป่งกก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมอรงร่วมใจ พลิกฟื้นผืนป่า คืนความเขียวชอุ่มให้ชุมชน ปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเป็นป่าชุมชนให้ลูกหลาน...คลิก
 • จิตอาสาต้านภัยแล้งสานฝันให้เป็นจริง ...คลิก
 
ป้าแสวง ภูมี ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งซ้ำซาก จนเกือบจะสิ้นหวัง เมื่อมาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากชีวิตที่เกือบจะสิ้นหวัง กลับมาทำให้มีแรงใจสู้อีกครั้ง เพื่อให้ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืน ตลอดไป"
 • แท้จริงพื้นฐานของคนไทย เป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาด ร่วมด้วยช่วยกันในการทำความดี จึงขอเชิญ เพื่อนพี่น้อง มาร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เพื่อให้เมืองไทย น่าอยู่ และ มีความสุขทั่วหน้ากัน...คลิก

#จิตอาสาพระราชทาน  


 • เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โรงเรียนคือสถาบันการศึกษาที่จะหล่อหลอมเด็กๆ ให้มีความรู้ มีความสามารถ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ   ...คลิก
ยังคงมีโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศ ที่ขาดความสมบูรณ์ในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร อันเป็นส่วนประกอบในภาพรวมของสถานศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เหมาะสม
จิตอาสา 904 เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ขาดเหลือบางสิ่งบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือและเติมในสิ่งที่ขาด เพียงเพื่อหวังและตั้งใจให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และช่วยกันพัฒนาผลักดันให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคงต่อไป

 

 • ฝนหลวง ชุ่มฟ้า ฉ่ำดิน ...คลิก
โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้าง ฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร ของประชาชน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จิตอาสา 904 จึงน้อมสืบสานพระราชปณิธานฝนหลวง เพื่อดับทุกข์ร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ของประชาชน ให้มีรอยยิ้ม มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังที่พระองค์ทรงมุ่งหวังมาโดยตลอด และทรงงานมากว่า 70 ปี เพื่อปวงราษฎร ของพระองค์

 

วันที่: 
5 October 2020