Secondary

Languages

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน

จิตอาสา 904 คือใคร ? เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน
  • จิตอาสา 904 คือใคร ?

เกี่ยวอย่างไรกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามาทำความรู้จักกับพวกเขากัน...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#takealook


  •  น้ำพระทัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมอะไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารได้ที่ ...คลิก

หรือติดตามข่าวสารโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้จากเพจ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#จิตอาสา

#magazine


  • โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรื่อง  "ความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 "

ความคืบหน้าของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง มาดูกัน...คลิก

#modelfarm

#จิตอาสา

#ฟาร์มตัวอย่าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


  • เพราะการขาดทุนคือกำไร จิตอาสา 904 HERO ผู้ปิดทองหลังพระ...คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


  • ห่วงใยจากใจจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสา 904 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่... คลิก

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


  • ภัยแล้งจะหมดไป หากเราร่วมใจช่วยกัน   การแก้ปัญหาภัยแล้งของจิตอาสา 904 ซึ่งภัยแล้งในพื้นที่เป็นปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่เป็นประจำ มาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ...คลิก

#ภัยแล้ง

#จิตอาสา

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน


  • หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ...คลิก

  • 9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ ...คลิก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว นอกจากเป็นการจ้างงานห้วงวิกฤตการณ์ Covid-19 แล้ว ยังมีการอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการวางแผนให้ได้มาซึ่งผลผลิต อีกทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนภายในฟาร์มซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือเยาวชนในพื้นที่รอบๆฟาร์มตัวอย่าง

9 ฐานการเรียนรู้ พอกิน พอใช้ มีอะไรบ้าง

- ฅนติดดิน

- ฅนมีน้ำยา

- ฅนรักษ์น้ำ

- ฅนรักป่า

- ฅนรักษ์สุขภาพ

- ฅนรักษ์แม่ธรณี

- ฅนรักษ์แม่โพสพ

- ฅนเอาถ่าน

- ฅนมีไฟ

#ฟาร์มตัวอย่าง

#Covid19

#โควิด19

#เรียนรู้ลงมือทำ

 

วันที่: 
22 มิถุนายน 2563