Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมสำนักงาน กยศ.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ท่านประธานรัฐสภาฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน กยศ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.เรื่องการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไปโดยมีพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หลังจากจบการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานปัจฉิมนิเทศนิสิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,200 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารและพนักงานชาว กยศ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า"

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการเรื่อง "กองทุนเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา"ภายในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ "ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในเชิงนโยบาย กฎหมาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อนำมาใช้พัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอ

กยศ. ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีในนามกระทรวงการคลัง ทางรายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กยศ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

งานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมงานสัมมนา “แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด บทบาทและหน้าที่ของการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโครงการ “ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” โดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการ "รวมพลัง" คนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง "อาสาสู้โกง” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ห้อง EVENT HALL 101 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562