Secondary

Languages

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ให้แก่กำลังพลทหารประจำกองทัพไทย

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ให้แก่กำลังพลทหารประจำกองทัพไทย จำนวนกว่า 1,000 นาย โดยมี พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-1
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-2
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-3
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-4
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-5
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-6
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-7
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้เข้าบรรยายชี้แจงและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ กยศ.-8
วันที่: 
5 ตุลาคม 2559