Secondary

Languages

งานคลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559

งานคลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559

งาน "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 1-23 ธันวาคม 2559

งานคลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559-1
วันที่: 
1 พฤศจิกายน 2559